Skip to main content

V případě použití osvětlení + 70 Kč / 1 hod.svícení / kurt. V ceně je obsaženo využívání kurtů, půjčení příslušenství (kůlů, sítí nebo branek), které si hráči sami instalují a ..

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti, stolní tenis, sebeobrana, rozměry: 5,9 m x 6,8 m

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti , volejbal, nohejbal, basketbal, badminton, rozměry celé tělocvičny: 26,6 m x 14,6 m