Od 23. 7. 2018 do 12. 8. 2018
zrušen provoz tělocvičny


V provozu pouze venkovní kurty bez využití šaten a WC v tělocvičně
Rezervace se provádějí předem pouze na telefonním čísle 605 959 600

  • Úvodní stránka

Malá tělocvična

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti, stolní tenis, sebeobrana, rozměry: 5,9 m x 6,8 m

Velká tělocvična

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti , volejbal, nohejbal, basketbal, badminton, rozměry celé tělocvičny: 26,6 m x 14,6 m

Venkovní hřiště

V případě použití osvětlení + 40 Kč / 1 hod.svícení / kurt. V ceně je obsaženo využívání kurtů, půjčení příslušenství (kůlů, sítí nebo branek), které si hráči sami instalují a ..